admin/ April 1, 2018/ Parish

Easter 2018 Pastoral Letter of His Beatitude, Patriarch Sviatoslav

Most Reverend Archbishops and Bishops, Very Reverend and Reverend Fathers, Venerable Brothers and Sisters in Monastic and Religious Life, Dearly Beloved Laity in Christ of the Ukrainian Greek-Catholic Church:

Christ is Risen!

David, ancestor of the Lord, danced and made music before the Ark, which was only a symbol.
As God’s holy people let us witness the symbol fulfilled,
And rejoice in spirit, for Christ, being almighty, is risen.
From Ode 4, Paschal Canon

 Beloved in Christ!

Today in all of Ukraine and in our settlements abroad Christians are filled with an inexpressible joy. From the moment we first hear our traditional Easter greeting “Christ is risen!” in each one of us, from the youngest to the oldest, our soul undergoes a profound change. We feel how all life’s problems and challenges disappear, how all cares and sorrows are washed away “as wax melts before the fire.” This joy is the fruit of the Holy Spirit and a true sign, that the risen Lord is present in our hearts.

David, ancestor of the Lord, danced and made music before the Ark, which was only a symbol.

In the sixth chapter of the second book of Samuel, we read how King David at the beginning of his reign arranged for the transfer of the Ark of the Covenant to his capital, Jerusalem. In this relic were contained the tablets of Divine Law, received by Moses: they were the most precious possession of Israel. The Ark was a guaranty of invincibility for the people of the Old Testament, of strength for the king. For this reason, David greets it with great joy, with dance. This presence of God in the midst of His people and their sense of duty to live according to the Lord’s commandments will later allow the Psalmist to say: “Light dawns for the righteous, and joy for the upright in heart. Rejoice in the Lord, O you righteous, and give thanks to His holy name!” (Ps. 97:11-12).

Click to read full Easter 2018 Pastoral Letter of His Beatitude Sviatoslav in English»» 


2018 Великоднє послання Блаженнішого Святослава

Високопреосвященним і преосвященним владикам, всесвітлішим, всечеснішим і преподобним отцям, преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі мирянам Української Греко-Католицької Церкви

Христос воскрес!

Богоотець Давид перед отіненим ковчегом граючи веселився.
Ми ж, народ Божий, святий, прообразів здійснення бачивши,
Веселімось у Бозі, бо воскрес Христос як всемогутній.
Пісня 4 Канону Воскресної утрені

Дорогі в Христі!

Сьогодні в усій Україні та на поселеннях християни сповнюються невимовною радістю. У ту мить, коли вперше чуємо наше традиційне великоднє привітання «Христос воскрес!», у душі кожного з нас, від наймолодшого до найстаршого, відбувається якась глибока зміна. Ми відчуваємо, як зникають усі проблеми і виклики нашого життя, як змиваються всі турботи та кожна журба, наче «тане віск від лиця вогню». Оця радість є плодом Святого Духа та правдивим знаком, що воскреслий Господь присутній у наших серцях.

Богоотець Давид перед отіненим ковчегом граючи веселився…

У шостій главі другої книги Самуїла читаємо, як цар Давид на початку свого правління постарався, щоб ковчег Завіту був перенесений до столиці, до Єрусалима. У цій реліквії зберігалися таблиці Божого закону, переданого Мойсеєві: вони вважалися найціннішим посіданням Ізраїлю. Ковчег був запорукою непереможності старозавітного народу та сили його царя. Тому Давид зустрічав його з великою радістю, з танцями. Ця Божа присутність серед свого народу і відчуття з боку людей священного обов’язку жити за Господніми заповідями пізніше дозволять Псалмоспівцеві промовити: «Над праведником сходить сонце, над щирим серцем – радість. Радуйтеся, праведні, у Господі, і прославляйте Його святе ім’я» (Пс. 97, 11-12).

Click to read full Easter 2018 Pastoral Letter of His Beatitude Sviatoslav in Ukrainian»»

Share this Post